PSP 7 RADOMSKO

Samorząd Uczniowski

 

Zarząd Samorządu Uczniowskiego PSP 7 klas IV – VIII na rok szkolny 2021/2022

Przewodniczący:
Maja Cicha i Adrian Ściegienny

Zastępcy:
Marcel Banaszek i Bartosz Sapota

Sekcja porządkowa i dekoracyjna:
Dominika Gurazda, Julia Wawrzyńczyk i Antoni Kozera

  

 

Opiekunowie Samorządu:

– p. Katarzyna Wlkoszewska - Cyganek
– p. Iwona Kruszewska
– p. Bożena Wawrzyńczak
– p. Karolina Wolska
– p. Piotr Żak
– p. Paulina Szalińska
– p. Edyta Kaczmarczyk

Największą i najważniejszą organizacją dzieci i młodzieży w naszej szkole jest Samorząd Uczniowski. Dzięki pracy w SU uczniowie rozwijają swoją samorządność, uczą się odpowiedzialności i świadomego podejmowania decyzji. Do zadań SU należą:

  • dbanie o porządek w budynku i obejściu szkoły,
  • organizacja dyżurów na korytarzach podczas dyskotek,
  • przygotowanie gazetki na korytarzu,
  • wydawanie gazetki szkolnej „Szkolniak”,
  • pomoc koleżeńska,
  • organizowanie konkursów (szkolnych i międzyszkolnych),
  • udział w akcjach szkolnych, ogólnopolskich, regionalnych (Góra Grosza, Wielka Orkiestra świątecznej Pomocy, Serce – na pomoc chorym i potrzebującym dzieciom”),
  • organizowanie dyskotek i zabaw,
  • obsługa sprzętu nagłaśniającego na imprezach szkolnych,
  • poczet sztandarowy reprezentuje społeczność uczniowską na uroczystościach szkolnych i państwowych.

 

Regulamin Samorządu Uczniowskiego PSP 7 kl. IV-VIII
   
 

 

 

 

0000-00-00 00:00:00     Autor: mariola