PSP 7 RADOMSKO

ROZPOCZĘLIŚMY WSPÓŁPRACĘ Z CENTRUM EDUKACYJNYM COGITO

Nasza szkoła podpisała porozumienie o zawarciu współpracy z Centrum Edukacyjnym Cogito.
➡️Zawarte porozumienie ma na celu stworzenie przestrzeni i warunków do współdziałania w obszarach dydaktyczno-wychowawczym i kulturalno-oświatowym, a także umożliwienie szeroko rozumianej współpracy w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli. ????‍????????‍????

➡️Strony porozumienia zobowiązały się m.in. do podejmowania wspólnych działań na rzecz podnoszenia poziomu nauczania uczniów i rozwoju kadr dydaktycznych Szkoły, wspólnej organizacji seminariów i konferencji służących wymianie doświadczeń, organizowania konkursów dla uczniów????‍♂️, wykładów gościnnych na rzecz uczniów i nauczycieli, a także podejmowania inicjatyw na rzecz rozwoju i promocji przedsiębiorczości, ochrony środowiska i poszanowania energii.☀️ ✅Dodatkowo, współpraca będzie obejmowała również udział w opracowywaniu i realizacji różnorodnych projektów edukacyjnych.

2021-06-10 23:28:29        dodał(a): mariola        Autor: p. A. Groszek - Solecka