PSP 7 RADOMSKO

Rada Rodziców

 
Rada Rodziców w PSP nr 7
w roku szkolnym 2020/2021

Prezydium Rady Rodziców:
Rada Rodziców przy PSP7 na nowy rok


Przewodniczący - p. Kamil Bugdal
Wiceprzewodniczący - p. Anna Kosmala
Skarbnik - p. Barbara Zbroja
Sekretarz - p. A. Cichuta
Członek - p. Monika Nems
Komisja Rewizyjna
Przewodniczący - p. Justyna Kaźmierska
Sekretarz - p. Krzysztof Łęgowik
Członek - p. Milena Tomczewska-Guziak

 


Rada Rodziców zwraca się z prośbą do Rodziców o dobrowolne wpłaty na konto Rady Rodziców

nr 45 8980 0009 2105 0000 1104 0001 -  w Banku Spółdzielczym lub wpłaty w sekretariacie ZSG nr 7 w Radomsku. Jeśli do Zespołu uczęszcza z jednej rodziny więcej dzieci, prosimy tylko o jedną wpłatę.

Fundusze zgromadzone na koncie Rady Rodziców przeznaczone zostaną na: zakup pomocy dydaktycznych, nagród dla uczniów, dofinansowanie wycieczek dla uczniów, bieżące remonty i naprawy.

0000-00-00 00:00:00     Autor: mariola