PSP 7 RADOMSKO

Patron

Romuald Traugutt (patron szkoły podstawowej)

urodził się w Szostakowie 16 stycznia 1826 roku. W 1845 wstąpił do armii rosyjskiej. Brał udział w walkach na Węgrzech i w wojnie krymskiej w 1854. W 1862, będąc podpułkownikiem wniósł prośbę o zwolnienie z wojska i został zdymisjonowany. Po wybuchu Powstania Styczniowego został dowódca oddziału partyzanckiego w Kobrynskiem na Polesiu, gdzie stoczył wiele walk. W lipcu 1863 przybył do Warszawy. Tu skontaktował się z Wydziałem Wojny Rządu Narodowego. 14 sierpnia mianowano go generałem. Rząd Narodowy wysłał go do Paryża, gdzie miał za zadanie zapoznać się z sytuacja międzynarodowa i dowiedzieć o możliwości uzyskania pomocy w walkach od innych państw. Swoimi poglądami zbliżony był do białych. Po upadku rządu wrześniowego czerwonych” , jako jedyny członek tajnego Rządu Narodowego, został 17 września dyktatorem powstania. Był zwolennikiem bezkompromisowej walki z zaborcami. Jako dyktator chciał wykorzystać do walki wszystkie możliwe środki. Odbudował centralne władze powstańcze. Reorganizował siły zbrojne państwa, a dekretem z 15 grudnia 1863 roku podzielił je na 5 jednolitych organizacyjnie korpusów. Próbował zorganizować pospolite ruszenie chłopów, a chcąc ich zachęcić do walk, dekretem z 27 grudnia nakazał natychmiastowe i bezwzględne wykonanie dekretów uwłaszczeniowych. Powołał specjalne organy administracyjno – sadownicze do czuwania nad przebiegiem uwłaszczenia. Kontaktował się tez z rewolucyjno – demokratycznym ruchem europejskim, głównie z Garibaldim we Włoszech i emigrantami na Węgrzech, chcąc rozpocząć wspólna walkę przeciw Austrii. W przewidywaniu wojny Prus z Dania i jej sojusznikami, planował rozszerzenie powstania na pozostałe zabory. Był gorącym patriotą. Odpowiedzialnością i konsekwencja zyskiwał sympatie i szacunek ludzi, z którymi pracowal. Byl pracowity i bardzo odważny. W nocy z 10 na 11 kwietnia 1864 roku został aresztowany przez władze rosyjskie. W śledztwie nie ujawnił swoich towarzyszy i współdziałaczy. 5 sierpnia 1864 stracono go na stokach Cytadeli warszawskiej.

 

 

0000-00-00 00:00:00     Autor: mariola