PSP 7 RADOMSKO

O szkole

O powstaniu szkoły dla dzieci z dzielnicy Kowalowiec zadecydował w 1938 roku Zarząd Miasta Radomska.
Budynek szkoły wybudowano jesienią 1938 r. z drzewa, które pochodziło z rozbiórki starego domu, przeznaczonego na mieszkania dla nauczycieli, a mieszczącego się przy ulicy Bugaj.
Ceremonia otwarcia nowej placówki oświatowej odbyła się dnia 10 stycznia 1939 r. Rozpoczęła się poświęceniem szkoły przez ks. Kanonika Jankowskiego z Radomska. Na uroczystość przybyło „wiele osób na czele z burmistrzem Kwaśniewskim, wygłoszono wiele mów okolicznościowych i życzono(…) najpomyślniejszych wyników w pracy dla dobra Rzeczypospolitej” ..... Poznaj historię powstania PSP 7

2017-12-15 23:32:00     Autor: mariola