PSP 7 RADOMSKO

Biblioteka


Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa  na lata 2021-2025

Z przyjemnością informujemy, że nasza szkoła napisała wniosek

o udzielenie wsparcia finansowego w ramach projektu

Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

i jest jedną z dwóch szkół z Radomska, których wniosek rozpatrzono pozytywnie.

Program  został uchwalony przez Radę Ministrów na lata 2021-2025 w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy.

Jest realizowany przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, przy zaangażowaniu Biblioteki Narodowej, Instytutu Książki i Narodowego Centrum Kultury, oraz we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki.

Nasz szkoła w ramach wsparcia finansowego otrzyma 15 000,00 zł na zakup książek i elementów do wyposażenia biblioteki.

---------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE

        Serdecznie zapraszamy do biblioteki szkolnej.

Informujemy, że w związku z COVID – 19 nastąpiła reorganizacja pracy. Oto nowe, obowiązujące zasady.

 

  1.  Wypożyczenia odbywają się:

          - od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 14.00, w następującym porządku:

  1. Dbajmy o siebie w czasie epidemii, dlatego dla Waszego i Naszego dobra:

 

 

Oto nowe, obowiązujące zasady.

2020-09-17 23:31:36     Autor: mariola