PSP 7 RADOMSKO

1 procent

Dyrektor, uczniowie i nauczyciele Publicznej Szkoły Podstawowej nr 7 dziękują wszystkim Rodzicom i Przyjaciołom szkoły za przekazanie w roku 2016 1% podatku na zakup pomocy dydaktycznych. Po rozliczeniu akcji Fundacja Studencka „Młodzi Młodym” przekazała na konto Rady Rodziców kwotę 2 924,10 zł.  Dziękujemy i liczymy na przyłączenie się do akcji w tym roku.

Dyrektor, uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego nr 7 dziękują wszystkim Rodzicom i Przyjaciołom szkoły za przekazanie w roku 2014 1% podatku na zakup pomocy dydaktycznych. Po rozliczeniu akcji Fundacja Studencka „Młodzi Młodym” przekazała na konto Rady Rodziców kwotę 6 540,83 zł.  Dziękujemy i liczymy na przyłączenie się do akcji w 2016 roku.
Poniżej umieszczmy odnośnik do witryny Fundacji, za pośrednictwem której, można rozliczyć PIT oraz przekazać 1% za pomocą darmowego programu!.

Fundacja Studencka "Młodzi-Młodym"

 

0000-00-00 00:00:00     Autor: mariola