PSP 7 RADOMSKO

SDiM. Debata: Dekalog Pużaka

Jako poseł, jako opozycjonista, jako inwigilowany, to tylko trzy z wielu wątków z barwnego życiorysu Kazimierza Pużak, o których dyskutowaliśmy podczas debaty ph. “Dekalog Pużaka”.

Debatę zorganizowali w Miejskim Domu Kultury, Mateusz Patalan i Igor Kęsy, jako jedno z działań w ramach rekrutacji do XXV Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży. Debata przybrała formę spotkania w stylu “akwarium”. Osoby siedzą w kręgu i prowadzą główną dyskusję na wybrany temat. 

Pozostałe osoby tworzą kolejny krąg wokół dyskutujących, analizują przebieg debaty, argumentację, zachowanie, ogólny przebieg dyskusji. Moderator stara się za bardzo nie ingerować w jej przebieg. Dyskusja metodą “akwarium” służyć ma przede wszystkim wzajemnemu uczeniu się, doskonaleniu umiejętności dyskutowania.

Podczas debaty pojawiały się liczne wypowiedzi Kazimierza Pużaka zawarte w jego wspomnieniach, fragmenty artykułów z czasopism, gazet z lat okresu międzywojennego i powojennego w tym, m.in.: “Robotnika”, “Gońca Częstochowskiego”. Ostatecznie udało nam się stworzyć coś, na wzór dekalogu, obrazujących dziesięć ważnych zasad z życia Kazimierza Pużaka:

1. Jeśli chcesz mieć ludzi za sobą, wsłuchuj się w ich głos
2. Jeśli chcesz mieć ludzi za sobą, działaj na ich rzecz
3. Jeśli chcesz mieć ludzi za sobą, stój z nimi w jednym szeregu
4. Każdego trzeba traktować jak człowieka
5. Człowieka nie tworzą jego poglądy, a jego czyny
6. Zawsze należy dochowywać wierności swoim ideałom
7. Polityka to służba
8. Lepiej umrzeć niż zdradzić ojczyznę
9. Należy opiekować się słabszymi i wykluczonymi
10. 3 x TAK: Wolny, Równy, Niepodległy

Na zakończenie debaty, uczestnicy, pracując w kilkuosobowych grupach mogli skorzystać z telefonów (aplikacji learningapps) i za pomocą kodów QR rozwiązać quiz na temat Kazimierza Pużaka.

W debacie udział wzięli uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobryszycach, wraz z opiekunem Panem Mariuszem Gaworskim, PSP nr 7 w Radomsku, SKE Młodzież dla Europy. W debacie uczestniczyła także Klaudia Andrzejczyk, posłanka XXIV Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży. Serdecznie dziękujemy za aktywność!

Galeria zdjęć ze spotkania. 

Organizatorem XXV Sesji Sejm Dzieci i Młodzieży jest Kancelaria Sejmu, a współorganizatorami podobnie jak w ubiegłym roku są Ministerstwo Edukacji Narodowej, Instytut Pamięci Narodowej oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji.

2019-03-31 17:47:40        dodał(a): mariola