PSP 7 RADOMSKO

Samorząd Uczniowski

Zarząd Samorządu Uczniowskiego PSP 7 klas IV – VIII i oddziałów gimnazjalnych:

Przewodniczący:
Paweł Nowicki i Weronika Przerada
Zastępcy:
Klaudia Andrzejczyk,  Igor Kesy, Olaf Andrzejczyk
Skarbnicy:
Weronika Kamieniak i Martyna Szewczyk

Opiekunowie Samorządu:

– p. Katarzyna Wlkoszewska - Cyganek
– p. Katarzyna Kowalczyk
– p. Iwona Kruszewska
– p. Bożena Wawrzyńczak

Największą i najważniejszą organizacją dzieci i młodzieży w naszej szkole jest Samorząd Uczniowski. Dzięki pracy w SU uczniowie rozwijają swoją samorządność, uczą się odpowiedzialności i świadomego podejmowania decyzji. Do zadań SU należą:

  • dbanie o porządek w budynku i obejściu szkoły,
  • organizacja dyżurów na korytarzach podczas dyskotek,
  • przygotowanie gazetki na korytarzu,
  • wydawanie gazetki szkolnej „Szkolniak”,
  • pomoc koleżeńska,
  • organizowanie konkursów (szkolnych i międzyszkolnych),
  • udział w akcjach szkolnych, ogólnopolskich, regionalnych (Góra Grosza, Wielka Orkiestra świątecznej Pomocy, Serce – na pomoc chorym i potrzebującym dzieciom”),
  • organizowanie dyskotek i zabaw,
  • obsługa sprzętu nagłaśniającego na imprezach szkolnych,
  • poczet sztandarowy reprezentuje społeczność uczniowską na uroczystościach szkolnych i państwowych.

Regulamin Samorządu Uczniowskiego PSP 7 kl. IV-VIII oraz oddziałów gimnazjalnych

Regulamin dyskotek PSP 7

Konkurs „Piękna nasza Polska cała”

0000-00-00 00:00:00     Autor: mariola