PSP 7 RADOMSKO

Rada Rodziców

 
Rada Rodziców w PSP nr 7
w roku szkolnym 2019/2020

Prezydium Rady Rodziców:
Rada Rodziców przy PSP7 na nowy rok


Przewodniczący - p. Kamil Bugdal
Wiceprzewodniczący - p. Anna Kosmala
Skarbnik - p. Barbara Zbroja
Sekretarz - p. Irena Piotrowska
Członek - p. Bartosz Hofman
Komisja Rewizyjna
Przewodniczący - p. Marcin Rosik
Sekretarz - p. Justyna Kaźmierska
Członek - p. Monika Nems

 

 Skład Rady Rodziców PSP 7

I A - p. Mosur Agnieszka
I B - p. Kosmala Anna
II A - p. Piotrowska Irena
II B - p. Woszczyńska Edyta
III A - p. Zygała Iwona
III B - p. Miarka Monika
IV A - p. Kaźmierska Justyna
IV B - p. Bulińska Edyta
IV C - p. Sobieraj Anna
IV D - p. Wilk Emil
V A - p. Lis Agnieszka
V B - p. Szendzielarz Aleksandra
V C - p. Zabawińska-Janas Ewa
V D - p. Suska Kamila
VI A - p. Zakrzewska Agnieszka
VI B - p. Dominiak Artur
VI C - p. Kopiec Magdalena
VII A - p. Kurowska Anna
VII B - p. Obst Katarzyna
VII C - p. Grygiel Małgorzata
VIII A - p. Lorent Wioletta
VIII B - p. Marczyk Agnieszka
VIII C - p. Cieciura Robert
III Ag - p. Orzińska Monika
III Bg - p. Olejarczyk Aneta
III Cg - p. Andrzejczyk Agnieszka
III Dg - p. Rudaś Kinga

Rada Rodziców zwraca się z prośbą do Rodziców o dobrowolne wpłaty na konto Rady Rodziców

nr 03 8980 0009 2001 0080 6833 0005 -  w Banku Spółdzielczym lub wpłaty w sekretariacie ZSG nr 7 w Radomsku. Jeśli do Zespołu uczęszcza z jednej rodziny więcej dzieci, prosimy tylko o jedną wpłatę.

Fundusze zgromadzone na koncie Rady Rodziców przeznaczone zostaną na: zakup pomocy dydaktycznych, nagród dla uczniów, dofinansowanie wycieczek dla uczniów, bieżące remonty i naprawy.

0000-00-00 00:00:00     Autor: mariola