PSP 7 RADOMSKO

Ogłoszenie

Informuję, że od dnia 27 kwietnia 2019 r. zostaje zawieszona akcja protestacyjna pracowników oświaty.
Jednocześnie przypominam, że zgodnie z harmonogramem roku szkolnego 2018/2019, dni 29, 30 kwietnia i 2 maja są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych. W tych dniach będzie czynna świetlica szkolna w godzinach 7.00 - 16.00.
Zajęcia lekcyjne rozpoczną się 6 maja 2019 r. zgodnie z planem lekcji.

Radosław Bartnik
Dyrektor PSP 7

2019-04-26 15:25:33        dodał(a): mariola