PSP 7 RADOMSKO

Ekopracownia pod chmurką

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Radomsku została laureatem Konkurs pn. „Ekopracownia pod chmurką”. W ramach Konkursu zostanie utworzony przy szkole punkt dydaktyczny "Ogród siedmiu zmysłów".

Zadanie będzie realizowane przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Całkowity koszt zadania wynosi  69 731,00 zł

w tym:

- dotacja WFOŚiGw w Łodzi - 49 231,00 zł

- wkład własny 20 500,00 zł

            Projekt pn. "Ogród siedmiu zmysłów" przewiduje założenie ogrodu, który wykorzystywany będzie przede wszystkim w celach dydaktycznych i wychowawczych, a jednocześnie  poprawi estetykę otoczenia. 

            Profesjonalnie założony ogród z nowymi nasadzeniami drzew, krzewów i traw oraz z wiatą dydaktyczną, lapidarium, stacją meteorologiczną, zegarem słonecznym, ścieżką sensoryczną, ulem, miejscem do segregacji odpadów i tablicami dydaktycznymi, stanie się miejscem, w którym uczniowie z naszej szkoły oraz dzieci z sąsiadującego przedszkola będą mogły zdobywać wiedzę dzięki obserwacji, eksperymentom i badaniom, a także odpoczywać w czasie przerw w okresie od wiosny do jesieni. Będzie  doskonałą bazą do prowadzenia zajęć edukacyjnych nie tylko z przyrody, biologii, geografii i edukacji wczesnoszkolnej. Kompozycje roślinne i zmieniająca się w poszczególnych porach roku kolorystyka zachęci również nauczycieli plastyki do prowadzenia zajęć w plenerze, a uczniom pozwoli wielozmysłowo poznawać świat.

            Mamy nadzieję, że  lekcje w terenie, prace pielęgnacyjne w ogrodzie, bezpośredni kontakt uczniów z naturą będą miały pozytywny wpływ na ich postawę proekologiczną, a także będą korzystnie oddziaływały na dzieci z deficytami i zaburzeniami rozwojowymi oraz niepełnosprawnością.   

Linki do stron: www.wfosigw.lodz.pl
www.zainwestujwekologie.pl

            Jak będzie wyglądał nasz ogród, można podpatrzyć w galerii zdjęć.    

Wizje plastyczne autorstwa naszej absolwentki Olgi Ciapińskiej.

 

 

2019-03-18 22:10:46     Autor: mariola